O projekcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - Działanie 8.1

 

Tytuł projektu

System zamówień i kalkulacji, porównujacy oferty branży poligraficznej wraz z rozbudowanym system zarządzania zakładem poligraficznym i drukarnią w trybie SaaS. 

Krótki opis projektu

Projekt polega na stworzeniu biznesowego oprogramowania dla drukarni i zakładów poligraficznych.

E-usługa będzie udostępniać:

 • Moduł kalkulacji druku i przyjmowania zleceń on-line
 • Moduł profili drukarni z wizytówkami pracowników, maszyn, urządzeń i klientów
 • Moduł zarządzania i komunikacji z pracownikami
 • Moduł wykrywania wzorców zachowań (CRM)
 • Moduł magazynowy
 • Moduł raportów i statystyk
 • Moduł administracyjno-rozliczeniowy

 

 

OGÓLNA KONCEPCJA I ZASADNICZA FUNKCJONALNOŚĆ

Projekt przewiduje wprowadzenie na rynek e-usługi PRINTING-CENTER.

System PRINTING-CENTER od strony drukarni jest kompleksowym system do zarządzania nią, pozwalającym jednocześnie na przyjmowanie skalkulowanych gotowych zleceń przez internet oraz pokazanie swych atutów na tle konkurencji.
System od strony zwykłego Klienta jest platformą, gdzie można zamówić wydruk np. broszury wybierając przy tym drukarnię, jaka mu odpowiada (może wybierając spośród drukarni dostępnych w systemie, sugerując się definiowanymi przez niego parametrami, jakimi są, np. cena, jakość wydruku, czas wykonania, opinie Klientów…)

** Obecnie na rynku nie są oferowane usługi ani produkty realizujące zasadniczą funkcjonalność e-usługi opisywanej w projekcie **.

 

CZĘŚCI SKŁADOWE E-USŁUGI

1. MODUŁ STRONA INTERNETOWA
Ten moduł to strona główna pod adresem www.PRINTING-CENTER.pl, gdzie zamieszczona będzie oferta przedsiębiorstwa, formularz kontaktowy, dokładny opis e-usługi wraz z prezentacjami multimedialnymi pokazującymi jej działanie, formularz logowania dla klientów/użytkowników oraz główne menu nawigacyjne z odnośnikami do pozostałych modułów.

2. MODUŁ ADMINISTRACYJNO-ROZLICZENIOWY
W tym module Klient (drukarnia lub zakład poligraficzny) będzie mógł założyć konto w systemie PRINTING-CENTER dla swojej firmy i zarządzać tym kontem. Bedzie mógł dodać pracowników korzystających z systemu i ustalić ich uprawnienia (czyli stworzyć profile dla pracowników handlowych, kierowników, brygadzistów, drukarzy, introligatorów i pozostałych specjalistów pracujących w danym przedsiębiorstwie)
Moduł umożliwiał będzie płatności online - kartą lub przelewem internetowym, przy wykorzystaniu systemu pośrednika płatności, a także pobieranie faktur w PDF.

3. MODUŁ KALKULACJI DRUKU I PRZYJMOWANIA ZLECEN ON-LINE
Za pomocą tego modułu klient drukarni lub zakładu poligraficznego będzie mógł dokonać szybkiej kalkulacji i złożyć zlecenie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Klient będzie mógł wykonać kalkulacje, zapisać ją i wyeksportować do pdf-a, a gdy zdecyduje się zamówić wróci do zapisanej kalkulacji. Dzięki temu po zalogowaniu, w każdej chwili będzie mógł sprawdzić swoje kalkulacje, ich wyniki, zamówione i zrealizowane zlecenia oraz ich status.
Klient będzie mógł (opcjonalnie) wybrać konkretna maszynę (lub zespół maszyn), na której zostanie wydrukowane zlecenie (lub drukarza specjalistę, który będzie odpowiedzialny) i sprawdzić ich dostępność (terminy), ceny oraz referencje.
Bedzie istniała możliwość zmiany terminu w razie potrzeby. Przyjęcie zlecenia będzie potwierdzane wpłata zaliczki online (lub wpłata z góry całej kwoty zamówienia).
Dostępne będą 3 terminy realizacji: --standardowy, --ekspresowy, --ekonomiczny.
System automatycznie określi najkrótszy możliwy termin realizacji na podstawie szczegółów zlecenia - nakładu, rodzaju papieru i wykończenia sprawdza stan magazynowy potrzebnych materiałów, obłożenie maszyn innymi zleceniami oraz grafik urlopów pracowników. System poleci inną drukarnie, jeśli termin będzie za długi.
Moduł będzie zapewniał sprawne zarządzanie zleceniami. Drukarnia będzie dysponowała elektronicznym grafikiem zleceń, który tworzył się będzie automatycznie. Bedzie tez możliwość ręcznej edycji grafiku - gdyż cześć Klientów będzie zlecać telefonicznie.
Moduł kalkulacji druku i przyjmowania zleceń może być zintegrowany ze strona internetowa drukarni lub zakładu poligraficznego poprzez wstawienie odpowiedniego widgeta. Może też działać poprzez zwyczajne przekierowanie Klienta ze strony drukarni na dedykowana podstronę w systemie PRINTING-CENTER.

4. MODUŁ PROFILI DRUKARNI Z WIZYTÓWKAMI PRACOWNIKÓW, MASZYN, URZADZEN i KLIENTÓW
Ten moduł powinien umożliwiać również założenie profilu przez klienta detalicznego (np. jeżeli klient jest stałym użytkownikiem danego zakładu poligraficznego, to do jego profilu będą przypisane odpowiednie zniżki i/lub punkty lojalnościowe)

5. MODUŁ ZARZADZANIA I KOMUNIKACJI Z PRACOWNIKAMI
Moduł ten służy do powiadamiania pracowników głównie o automatycznie tworzonym grafiku zleconych i przewidywanych prac, ich zmianach oraz do przekazywania ogólnych informacji organizacyjnych. Umożliwia ustrukturyzowana komunikacje na liniach pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik.

6. MODUŁ WYKRYWANIA WZORCÓW ZACHOWAN (CRM)
Ten moduł umożliwi drukarniom i zakładom poligraficznym sprawne zarządzanie relacjami z Klientem
Drukarnie i zakłady poligraficzne będą mogły:

 • rozsyłać wiadomości do swoich klientów (byłych i obecnych)
 • udzielać zniżek wybranym klientom zarejestrowanym w systemie lub przyznawać punkty lojalnościowe stałym klientom
 • przeprowadzać ankiety zadowolenia wśród klientów, klienci mogą przesyłać sugestie/zażalenia/ propozycje ulepszeń.

Na podstawie danych historycznych, danych o płci, wieku Klienta, branży w jakiej działa, sezonowości tejże branży oraz wielu innych dostępnych informacji, inteligentnie wykryje wzorce zachowań konsumenckich i oszacuje szanse na sprzedaż Klientowi usług i produktów dodatkowych.

7. MODUŁ MAGAZYNOWY (INWENTARZ)
Za pomocą tego inteligentnego i zautomatyzowanego modułu zakłady poligraficzne będą mogły prowadzić sprawną gospodarkę magazynowa, czyli:

 • monitorować stany magazynowe papieru, farb i innych niezbędnych materiałów do produkcji
 • składać zamówienia do dostawców / hurtowni
 • przewidywać zapotrzebowanie na materiały na podstawie przyjętych zleceń
 • przenosić produkty miedzy magazynami

8. MODUŁ RAPORÓW I STATYSTYK
Moduł pozwoli na tworzenie bardzo wielu statystyk i raportów, m.in. ilości zrealizowanych zleceń, ich rodzaju, sposobu zamówienia, czasu realizacji, ruchu towaru, obrotów, zysków, kosztów - w zależności od wybranych parametrów i utworzonemu harmonogramowi.